Общи условия

Авторски права и ограничения свързани с тях.

Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани от нашият електронен магазин за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на ФИРМА, собственост на ФИРМА или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт:

  • Да бъдат копирани с каквато и да е цел;
  • Публично разпространявани с каквато и да е цел;
  • Раздавани с каквато и да е цел;

ФИРМА си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между ФИРМА и лицето публикуващо информацията.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, ФИРМА не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от търговеца предлагащ стоката.

Всички предоставени от ФИРМА стоки и услуги, които се използват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител, без каквото и да било въздействие от страна на ФИРМА и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.

Линковете на Сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите те не използват услуга, предоставена от ФИРМА и по отношение на използването на препратката извън Сайта, настоящите Общи условия не се прилагат.

ФИРМА не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите.