Menu
Your Cart

Еко Опаковки

Горите са едно от неоценимите богатства на пла­нетата.Те съхраняват над един милиард тона въглерод или почти двойно повече от количеството, налично в атмос­ферата.

Горски­те масиви са уникална природно-еко­логична система за филтриране на подземните и повърхностните води, естествена бариера против ерозия­та и наводненията, убежище за мно­го животински популации, основен фактор за поддържане на въглерод­но-кислородния баланс в атмосфера­та и др. Използването на европейските гори за производ­ство на хартия и картон е предмет на устойчиво горско стопанство, при което всеки етап от обработване­то на дървения материал се просле­дява и сертифицира съобразно PEFC (Програма за утвърждаване на гор­ски сертификационни схеми) и FSC (Организация за управление на гори­те).


Един малко известен факт е, че във фазата си на растеж дърветата поглъщат въглероден диоксид, кой­то чрез дървесината преминава в крайния продукт — картона. По вре­ме на рециклирането на опаковките от картон въглеродът се запазва в тях и това предотвратява повтор­ното му въвеждане в атмосферата. По този начин картонът и продукти­те от картон се оказват активно включени в горското стопанство и в опазването на околната среда. Много от световните производители преминават към екологични опаковъчни материали. Във времето, когато пиратство­то по отношение на марките не е съ­ществувало, единствена гаранция за доверието на потребителите била опаковката. Освен за идентификация опаковката служела за осъществява­не на дълготрайна връзка с потреби­телите, а също и за индикатор на качеството на продукта.


Пример за марка, предизвикала огромна промя­на в света на опаковките, е добре по­знатата на всички Dr. Oetker, която в годината на своето създаване, пуснала на пазара първия си про­дукт – Backin. Отначало набухвате­лите на прах се продавали в хартиени торбички, но за по-голямо удобство по-късно те били заменени с карто­нени кутии. Продуктът станал до­толкова популярен сред домакините, че за времето от 1891 до 1906 г. от него били продадени 50 млн. опаковки.


Част от продуктите, които предлага Fragrance Bulgaria са в картонени опаковки от рециклирана хартия, като за да са максимално екологични, те не са оцветени, тъй като боите използвани за оцветяването на опаковките обикновено са вредни за околната среда. Fragrance Bulgaria има договори с водещи вносители на парфюмерия и от своя страна Вие нашите клиенти и потребители, винаги можете да проверите автентичността на продуктите си, като се свържете с тях, ако желаете.

Pazaruvaj.com Pazaruvaj - Надежден помощник за покупки